24 mar. 2017

Consideraciones sobre aparatos de "generación atmosférica de agua"

Estamos últimamente pensando en maneras de aprovechar la humedad ambiental existente en el sur de Honduras.  Hay una empresa que vende aparatos de "generación atmosférica de agua". Presenta varios modelos, alguno de los cuales afirman que genera 260l/día en Centroamérica.

Estas cosas nos las tomamos con mucha calma y tratamos de analizar posibles condicionantes o problemas, así como valorar en qué medida estamos hablando de tecnologías apropiadas para la zona. Queremos compartir algunas de estas consideraciones.

Admitimos de buena gana más consejos o comentarios!!! 

Como decíamos, habría que considerar varias cuestiones, algunas de ellas van a continuación, gracias a Benigno, uno de nuestros expertos asesores:

 1. La publicidad frente a las características técnicas. El modelo AQ250 que es el doméstico pequeño, del que se dice que produce hasta 260 litros por día, debe tenerse en cuenta que tal producción sólo la alcanza según su diagrama de humedad frente a temperatura, cuando la temperatura es superior a 39º y la humedad al 90%, funcionando en esas condiciones durante 24 horas y el consumo podría estar en el entorno de 78 kWh, lo cual es un consumo respetable, como creo que a finales de 2016 el precio del kWh era ahí de 3,86 Lempiras, quiere decir que esos supuestos 260 litros de agua costarían 301,08 Lempiras, sale el litro de agua 1,16 Lempiras. Aparte habría que considerar los costes de inversión y mantenimiento de la maquinita.
 2. Lo real frente a lo hipotético. Tanto la humedad como la temperatura varían a lo largo del día, y cada día del año, por lo que esa magnífica producción seguramente quedaría reducida, pero además el consumo eléctrico por litro producido aumentaría, y por tanto el precio final del litro de agua sería más caro, digamos que lo del apartado 1 sería el caso límite ideal, que no se alcanzaría. Para evaluar lo real es necesario tener los datos históricos de temperatura y humedad. Adjunto un mapa de estaciones meteorológicas de Honduras que creo que se corresponde a 2014, habría que ver como está ahora el asunto, pero en principio debería de haber datos de Amapala y Choluteca, y puede que ya haya también de El Triunfo y San Miguelito. Sería necesario saber si se pueden conseguir los datos históricos de esas estaciones, siendo lo ideal los registros diezminutales de la estación. Con ello se podría simular el agua que se conseguiría a lo largo del día, y el consumo eléctrico que supondría.
 3. La red eléctrica frente energía renovable. Si se quiere considerar el uso de tecnología fotovoltaica, ha de tenerse en cuenta que el número de horas de producción de agua quedaría reducida al tiempo en que hay recurso solar disponible, y por tanto nunca se alcanzarían las 24 horas de producción.

15 feb. 2017

Energía Solar para Bombeo de Agua


Unha das compoñentes das intervencións de abastecemento de agua en comunidades que queremos potenciar tanto ESF como as nosas copartes socias en Honduras, é a utilización dunha fonte de enerxía renovable para o bombeo.
Isto está máis que xustificado polo alto custe e inestabilidade do sector enerxético, tal e como se recolle aquí.

No Sur de Honduras, pleno "corredor seco", o chamado "forno centroamericano", esa fonte renovable non podía ser outra que a solar.

Así é que no proxecto "Fortalecemento das capacidades locais e da planificación comunitaria para mellorar o acceso ao dereito á auga potable e saneamento a través da xestión integrada do recurso hídrico, nos 7 municipios da Mancomunidade Nasmar, Honduras, Fase 2", financiado pola Xunta de Galicia,
comezouse a incorporar esta compoñente. Iniciouse con actividades como:
 + capacitacións a técnicas municipais sobre deseño de sistemas, contando para elo coa laboura voluntaria dun docente da Universidade da Coruña que desfrutou este ano dos Proxectos de Coñecemento da Cooperación, dos que podedes coñecer máis información aquí;
+ instalouse na comunidade de Varsovia, Azacualpa, municipio de El Triunfo, un sistema de bombeo por enerxía solar, como proxecto piloto sobre o que poder obter unha aprendizaxe.


Agora ben, a aplicación do sistema de bombeo abastecido por enerxía solar, non implica só unha tecnoloxía e instalacións diferentes, senón que conleva un cambio sustancial no uso e manexo da auga na comunidade.

E iso por que?
Pois porque implica un gran cambio: pasar dun sistema de ter auga por turnos a un sistema en continuo, e pasar dun sistema de cantidades fixas, a un sistema de "pago por consumo", co apoio dos micromedidores.

- As comunidades que usan unha bomba de agua conectada á rede eléctrica, funcionan xeralmente por turnos de agua.  É dicir, prenden a bomba durante un día, por exemplo, enchen o tanque, e despois por gravidade distribúen esa auga á comunidade ou a unha parte, e logo repiten o proceso. Así, ao non dispor dun sistema en continuo, as casas non teñen auga na billa seguido, senón que enchen unha pía, e van regulando ese consumo para os días que teñen antes de que lles volvan a distribuir auga.
Este sistema, conleva un consumo de auga constante (enchido da pía cada periodo de reparto), pero implica tamén un gran desperdicio de agua, cando teñen que botar a agua sobrante na pía antes do novo enchido.

Co sistema solar, acompañado polos micromedidores, proponse en cambio o seguinte funcionamento: ao ter auga na billa de xeito continuo, é de agardar que as familias non precisen dunha pía na que garden tanta cantidade de auga, co que o consumo real estaría máis controlado pola súa parte. Os micromedidores e unha cota de pago axustada ao consumo, lles permitiría autoregularse, non excederse.
A nivel técnico, o consumo diario producido por toda a comunidade, baixaría o nivel de auga no tanque común, pero ao dispor dunha boia cun sensor conectado á bomba, esta se activaría e podería estar funcionando todo o día, até chegar outra vez ao máximo. Así, cada día se enchería de novo o tanque até a súa capacidade máxima. O deseño do sistema debe facerse buscando a máxima incidencia da luz solar nos paneis, para que estes poidan rendir a máxima potencia, e así alimentar correctamente á bomba. Aínda así, a potencia de bomba requerida con este sistema sempre sería moi inferior á que usariamos cunha conexión á rede eléctrica. Isto débese a que non fai falla encher todo dunha vez, senón ir enchendo cada día o consumo diario da comunidade.
Encuentro de Copartes. Desarrollo Rural Justo, Equitativo y Sostenible. Aecid.

Encuentro de Copartes del Convenio 14-CO1-293: Fortalecimiento de las capacidades de los y las campesinas organizadas, para establecer un sistema de desarrollo rural justo, equitativo y sostenible,” Honduras, financiado por la AECID Honduras Tres días valorando los avances del convenio y planificando el futuro del convenio, con Amigos de la Tierra, VSF Justicia Alimentaria Global, Adepeshn, Anafae Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica, La Via Campesina , Codimca Honduras, CNTC y CODDEFFAGOLF. En esta reunión de copartes, celebrada por tres días en Gracias, Lempira, hemos revisado los indicadores de los resultados del proyecto, reflexionado sobre las principales dificultades para el logro de los mismos y hemos generado ideas para mejorar el aprendizaje mutuo a través de compartir conocimientos y exeriencias. 
Una satisfacción compartir estos espacios con personas y organizaciones tan activas. 

21 dic. 2016

Entendendo como funciona o modelo enerxético en Honduras

UN POUCO DE CONTEXTO:

A ENEE é a empresa pública que xestiona o acceso á rede eléctrica en Honduras: parte da producción, transmisión e distribución até agora. A distribución, que é un dor de cabeza para a Administración Pública, polas altas perdas na rede, pasará á nova Empresa de Energía de Honduras (EEH). Coa falta de información, hai moitos medos e dúbidas sobre o proceso de privatización. Ver esta nova e esta.

No portal de transparencia da ENEE
, se poden ter información básica, dende incidencias na rede eléctrica (informe 2013), proyectos de obras en marcha, leis, etc. Non está toda a información que se pon que hai.
PRODUCCIÓN DE ENERXÍA. CONTEXTO XERAL:

Las centrales generadoras del sistema hondureño totalizan una capacidad instalada de 1,392.2 MW. De este total, un 33.4% (464.4 MW) lo conforman las plantas hidroeléctricas propiedad de ENEE, un 4.6% (64.6 MW) son plantas térmicas propiedad de ENEE, un 57% (792.9 MW) son plantas térmicas privadas, un 0.8% (10.5 MW) son plantas hidroeléctricas privadas, un 4.3% (59.8 MW) lo conforman plantas
privadas de biomasa._ (obtido do apartado 1 (Descripción del sistema) en : http://www.enee.hn/index.php/centrales-hidroelectricas. Esta info seguramente esté desactualizada, e non incĺúa info das
últimas prantas de producción solar, así como cambios nas centrais hidroeléctricas. Está en marcha a construcción dunha nova central
hidroeléctrica.

DISTRIBUCIÓN. CONTEXTO XERAL: a rede de distribución ten perdas moi elevadas; é moi doado puentear en calquera punto; as tarifas se consideran elevadas e hai moitos erros nas medicións; as tarifas están subindo; as persoas que anotan o valor dos contadores son mal recibidas; se fala de que a xestión pasará a mans doutra empresa, filial hondureña dunha empresa colombiana de xestión da electricidade.

TARIFAS: as tarifas son un pouco complexas. Aplican 4: residencial; comercial baixa tensión, comercial media tensión e comercial alta tensión. Sen embargo, parece que as aplican por zonas. Pero outras veces, por tipo de personería  xurídica. Por exemplo, Ahjasa en Tegucigalpa está cunha tarifa comercial porque segundo din os técnicos, están nunha zona comercial, con moitas
tendas e hoteis. En zonas rurais en xeral sería residencial. As Xuntas de Auga terían unha cota reducida, pero normalmente se lles aplica unha tarifa comercial, porque segundo din os técnicos teñen unha personería xurídica, e por iso non o poden poñer como residencial. Isto fai que lles cobren tarifa cara...

Aprox serían: uso residencial aprox 10-12 cts de euro /Kwhora; uso comercial baixa tensión: 9 cts de euro /Kwhora; uso comercial media tensión e alta, depende moito da potencia contratada exactamente, pero son bastante máis caras.
.Sen embargo, GRANDES EMPRESAS TEÑEN EXONERACIÓNS DO PAGO DA TARIFA ELÉCTRICA. Algunhas aplican despois esta contía na Responsabilidade Social, pero entón, debía chamarse doutra maneira, porque non é RS no senso puro. Todo isto vai en liña coas políticas do goberno de "axudar ás grandes empresas" a permanecer en Honduras, en liña coa política económica agresiva que se vén realizando dende os anos 90. As exoneracións actuais son:

(SUXEITOS A VERIFICACIÓN)
EMPRESA BENEFICIADA               MONTO NON PAGADO A ENEE en Lps.

Embajadas varias                              92 millones 361 mil 411
 Embajada Americana                         14 millones 786 mil
American Pacific Company                  24 millones 800 mil 600
Lady Lee                                          106 millones 800 mil 300
 Bazares Nora                                     33 millones 542 mil 236
 Diunsa                                               92 millones 267 mil 400
 Supermercados La Colonia                 196 millones 400 mil
Emisoras Unidas                                206 millones 377 mil 841
 Televicentro                                        97 millones 476 mil 555
Texaco Caribean Inc                            72 millones
 Esso Standard Oil                                84 millones 700 mil
 Shell de Honduras                               79 millones 961 mil 111
Empresa de Transportes el Rey              36 millones
 Empresa de T. Hedman y Alas                29 millones 400 mil
 Empresa de Transportes Saenz              31 millones 454 mil 971
 Empresa de Transportes San Cristobal    31 millones
 Empresa Discua Litena                          76 millones
 Empresa de Transportes Mi Esperanza    52 millones 526 mil 100
 Empresa de Transporte andonie              61 millones 666 mil 600
Clínicas Viera                                     26 millones 300 mil
 Clínica de Especialidades                     14 millones 711 mil
 Clínica Bendaña                                  36 millones 777 mil
 Clínicas Hospimed                               11 millones
 Hospicesa                                           13 millones 400 mil
Instituto de Previsión Militar              196 millones
 BANFAA                                             94 millones 782 mil
Banco Atlántida                                  46 millones 556 mil 700
 Banco BAMER                                     40 millones
 Banco Mercantil                                   9 millones 700 mil
 BANCREHSER                                     11 millones 421 mil 200
 Banco Continental                             126 millones
 BANCAHSA                                         92 millones 266 mil 371
 FICOHSA                                            16 millones 192 mil 300
 FICENSA                                             21 millones 721mil 421
 Banco Capital                                      36 millones 744 mil 822
 Tiendas Handal                                      7 millones 900 mil
 Supermercados Junior                          19 millones 763 mil 422
 Supermercados ABC                             22 millones
 (Ilegible) Flora                                      6 millones 300 mil 400
Zip Búfalo                                           36 millones
 Zip Canahuati                                      47 millones
 Zip Continental                                    32 millones
 Zip Buenavista                                     76 millones
 Zip Villanueva                                      81 millones
Sikaffi Industrial                                   41 millones
 Oleoductos de Honduras                      102 millones
 Lovable de Honduras                             96 millones
Procesadora del Norte PRONORSA          84 millones
 Alimentos concentrados ALCON              56 millones
Quimicas DINANT                                126 millones
 Grupo Q                                               16 millones
Grupo Lovable                                       23 millones
Azucarera Chumbagua                         183 millones
 Azucarera del Norte AZUNOSA               94 millones
 Azucarera Cantarranas                          80 millones
 Azucarera Yojoa                                    72 millones
 Azucarera CAHSA                                  89 millones
 Ingenio Choluteca                                142 millones
 Molino Harinero Sula                            100 millones 700 mil 200
 Beneficio Dieck                                      26 millones 600 mil 800
Aserradero Babun                                110 millones
 Aserradero Lardizabal                             94 millones
 Aserradero Yodeco                                 76 millones
 Aserradero Indema                              124 millones
 Derivados de Madera SA                       123 millones
 Aserradero Hermanos García                  76 millones
Comercial Laeiz                                     84 millones
 (Ilegible)                                              78 millones 636 mil
 Comercial Matthews                               95 millones 554 mil 221
 Loarque Comercial                                 73 millones 726 mil 971
Grupo DIPPSA                                       236 millones 747 mil 567
Derivados del Máiz DERIMASA                74 millones 832 mil
Comercial Larach                                    4 millones 700 mil
 Supermercados Paiz                              12 millones 600 mil
 Supermercados PAICO                           27 millones 762 mil
Hotel Copantl Sula                                14 millones 242 mil 321
 Hotel Sula Centro                                 13 millones 139 mil 400
 Hotel Clarión                                          4 millones 700 mil
 Hotel Honduras Maya                            28 millones 677 mil 200
 Hotel Princess                                       11 millones
 Hotel Villas Telamar                                9 millones 677 mil 411
 Hotel Intercontinental                             7 millones 226 mil 800
Petrotela                                              92 millones 441 mil 726
 Tiendas Carrión                                    47 millones 809 mil 306
UNAH                                                   74 millones 399 mil 433
 Universidad Pedagógica                         16 millones
 Universidad Tecnológica                         26 millones 411 mil
 Instituto Saleciano San Miguel                29 millones 941 mil 222
 Escuela Americana                                 23 millones
 Casa Yacamán                                        52 millones 811 mil 343
Industrias Cementeras INCEHSA            109 millones 877 mil 400
 Cementos Bijao                                     137 millones
Leche Sula                                              76 millones
 Industria Lechera LEYDE                         58 millones
 Leche Pradera                                         21 millones
Textiles Río Lindo                                   129 millones
 Constructora Condelta                              56 millones 481 mil 900
 Grupo Unimerc                                       176 millones
Valentín Fores y Compañía                       84 millones
 Minera Entre Mares                                  76 millones
 Minerales Yuscarán                                  84 millones
Agua Azul                                                 54 millones 700 mil 372
 Purificadora de Agua varias                     126 millones 976 mil 800
 Fábrica de Hielo (varias)                           56 millones
 CADECA                                                196 millones
Colegios profesionales                              94 millones
 Torrefactores de Café                              261 millones
 Industrias camaroneras (varias)               157 millones 422 mil  
Alcaldías                                                 476 millones
 Supermercados varios                             174 millones 800 mil 200
 Droguerías varias                                    136 millones 700 mil 866
 Colegios privados varios                          396 millones 800 mil 556

16 nov. 2016

NOVO PROXECTO CON AXUDA DO CONCELLO DE LUGO

 
Mellora da soberanía alimentaria e xestión dos recursos naturais mediante a implementación de boas prácticas na microcunca do río Laure, Honduras."

Estes días estaremos en plena actividade coa fin de execución deste proxecto. Estamos moi contentas porque o Concello de Lugo acaba de aprobar unha axuda para o proxecto de 15.000 euros.
A continuación, un resumo do mesmo, esperamos vos guste:

BENEFICIARIAS: 55 familias de 4 comunidades do municipio de San Lorenzo: El Matearal, Agua Zarca, El Cenicero e La Cuesta. Estas familias están organizadas nas Empresas de Servicios Multiples “Fe e Esperanza”, “Tres de Maio”, “Cooperativa Campesiña Agua Zarca Limitada” e “Nueva Superación”, e o Consello de Microcunca do Río Laure.

ACCIÓNS:
Instalación de sistemas de rego. Se instalarán 11 sistemas de microrego por goteo, que implican materiais e accesorios como: mangueira de 16 mm de polietileno, mangueiras de polietileno, goteros 25mm, reguladores, válvulas, Grummet, tapones, etc. Os sistemas de rego terán unha dimensión de 100 M2. A actividade inclúe tamén eventos de capacitación para garantir un uso apropiado da tecnoloxía e sostenibilidade.
Construción de microtuneis. Para reducir a incidencia de plagas e enfemidades nos cultivos, construiranse microtuneles con malla antiviral. Nesta actividade empregaranse os seguintes recursos; malla antiviral, tubos de pvc e de aluminio, cemento, plástico e arame de amarre. Serán as mesmas 11 familias que os sistemas de rego.
Módulos para a cría e manexo de aves. Para 15 familias. Para os módulos empregarase malla galvanizada, láminas de zinc, cravos de aceiro, bisagras e madeira.
Acondicionamento do banco de sementes e grans básicos. Esta acción se realizará con materiais de construción como: cemento, bloque de concretos, varilla de ferro, arame de amarre, láminas de aluzin e madeira. Tamén se disporá de silos metálicos cunha capacidade de almacenamento de 18 quintais.
Accións de protección na microcunca. Serán precisos para esta actividade malla ciclón, cemento, bloque, tubos galvanizado, madeira e ferramentas (rastrillos, machetes, etc) para sinalizar os sitios de protección e construír muros de protección nas zonas produtoras de auga. Esta acción coordinarase directamente co Comité de microcunca do río Laure, instancia conformada por representantes de organizacións comunitarias representativas da microcunca e vinculadas á xestión dos recursos naturais, con participación tamén da administración pública. Será o momento de reactivalo, aproveitando para acometer a actualización de documentos do Comité co asesoramento de CODDEFFAGOLF.
 
ORZAMENTO: 17.950 euros, dos que 15.000 son SUBVENCIÓN do CONCELLO DE LUGO.


4 nov. 2016

Sigue el proyecto de mejora participativa de variedades de maíz Galicia-Honduras

El pasado 24 de octubre hubo reunión de la "Comisión Semillas", para valorar los avances del proyecto de mejora participativa de variedades de maíz donde colabora la Misión Biológica de Galicia-CSIC, CODDEFFAGOLF y ESF, así como centros educativos de Honduras como la Escuela Agrícola Luis Landa.

Aquí os contamos como va la cosa.

1. Seguimiento del proceso de mejora participativa de semillas


 • Valorada positivamente la situación del maíz dulce. Floreció muy rápido, en 35 días, y estamos ahora en el día 55. No hay cosecha todavía. Al tener sólo esta variedad dulce, y fecha de floración distinta al resto, no se contaminó con otras variedades. La incidencia de plagas fue muy baja.
 • Interesa seguir trabajando con esta variedad dulce. La cantidad de semilla del ensayo sería suficiente, porque no hay otra variedad dulce con la que se haya podido contaminar.
 • Variedades locales siguen muy buen progreso. Se ven homogéneas despuès de dos ciclos de selección masal.
 • En Galicia las variedades argelinas 84 y 85 tenían problemas con el fotoperiodo. La 83 no. En Honduras la 83 dio resultados muy buenos. Ya están floreciendo todas estas variedades con 55 días. No se ven dañadas por el fotoperiodo y condiciones de clima, temperatura. En Galicia tardaron en florecer 100 días. En Galicia la 84 y 85 no llegaron a producir nada, pero la 83 sí.
 • Variedad Zapalote Chico: en Galicia 4m de alto, florecida y con fruto. En Honduras no llegó a esa altura, está por 2 o 2,10 metros. No tiene un vigor especial, incluso siendo superada por las variedades locales. Había dudas de la calidad de semilla del zapalote chico, por ser un grano totalmente cristalino y de forma redonda, que hace que quizás no sea muy aceptado socialmente en Honduras. En Méjico se aprecia mucho. Algunas personas ya lo valoraron como feo.
 • El tipo de grano de las argelinas es vítreo también, pero tiene la misma forma del grano de Honduras. Pueden ser mejor aceptadas. Hasta primera semana de diciembre no se tendrán datos del rendimiento.
 • Llamó la atención la variedad Amarillo Criollo, por su color, en la Escuela Luis Landa. Para tortilla se prefiere el grano blanco, pero el amarillo es muy apetecible para la alimentación del ganado. Se anima a la gente a consumir la amarilla, por la cantidad de betacarotenos y vitaminas.
 • La tortilla de maíz morado o negrito es dulce, sabe diferente, pero se usa en escasez de otro grano.
 • Se ve interesante introducir variedades de maíz de alto contenido proteico, a través del CIMMYT (Centro Internacional de Mejora del Maíz y Trigo). Se hizo un análisis en España para comparar los contenidos. No había ninguna que destacase, a excepción del Olote rojo, variedad local.
 • ¿Se podría mejorar el valor proteico de las variedades locales? No se conseguirían muchos resultados si no se cuenta con alta variabilidad natural para comenzar. Sería difícil superar esos límites. Si no pasa del 14% ninguna, sería difícil superar eso. Desde Misión Biológica investigarán un poco sobre este tema.
 • En Misión Biológica consultarán sobre las posibilidad de conseguir variedades de alto contenido proteico, y la posibilidad de obtener mayor rendimiento proteico de las variedades existentes.
 • Concedieron el proyecto de Mejora de la Misión Biológica, orientado a nivel español. Se planteaba la utilización de recursos exóticas y la investigación in-situ. Se podría invertir algo del proyecto. La Misión Biológica está interesada en algún proyecto concreto para esta línea en Honduras. Sería válido acceder a financiación también por parte de CODDEFFAGOLF o ESF.
 • Un alumno de 3er año de la escuela Luis Landa está haciendo la práctica de fin de estudios en el ensayo. Fue un alumno seleccionado por su perfil académico.

2. Próximamente

Se intentará contactar con un experto de Guatemala, para nuevas variedades, así como continuar con gestiones para establecer acuerdos de colaboración con alguna institución con perfil de investigación en Honduras.
La Misión Biológica explorará sobre las variedades de alto contenido proteico, y la posibilidad de obtener mayor rendimiento proteico de las variedades existentes, así como explorará vías de financiación para un proyecto de cooperación.
CODDEFFAGOLF enviará los datos de los ensayos tras la cosecha, esperada para la primera semana de diciembre.

21 oct. 2016

Estancia en la comunidad de Azacualpa

Una de las actividades que los PCRs teníamos planificadas para hacer durante nuestra estancia en Honduras era convivir unos días con una familia de una comunidad, así que allá fuimos los dos PCRs de agua con muchísimas ganas.

Vivir en la comunidad de Azacualpa (a unos 20 minutos de nuestro Triunfo) fue desde el primer momento un aprendizaje continuo y también una conjunción de vivencias. Las personas que nos acogieron como dos más forman como dicen aquí una familia bien grande, además de bien unida.
En una misma parcela convive Doña Flor, que es la mamá de toda la familia con sus 4 hijas y un hijo (aunque ahora una de sus hijas está viviendo en Madrid), con sus nietos y una bisnieta de un añito. Duermen distribuidos en 2 casas y aunque recién han construido una casa grandota para la familia, todavía no se han trasladado a ella, pues falta algún pequeño detalle para que esté finalizada. Fue ahí en esa casa, dónde nos acomodaron a Miguel y a mi; primer gesto indicador de lo bien que nos trataron.
Un chumpe que salió a saludarnos

Una de las nietas de Doña Flor nos llevó a dar un paseo por la Comunidad y nuestra primera parada fue el centro básico. Allí es el lugar dónde enseñan educación primaria y además de las distintas aulas hay un patio bastante grande con árboles bien frondosos, entre los que destaca un matapalo impresionante.
En ese recinto hay acumulada una montaña de basura resultante de los deshechos del centro, aunque afortunadamente está disminuyendo desde que los alumnos reciclan algunos recipientes o bolsas para, por ejemplo hacer delantales y manteles. 

La verdad que la basura es un problema bastante grave aquí en Honduras y aunque hay gente que por su cuenta recopila los deshechos plásticos para venderlos a ciertas empresas, las bolsas de agua y las botellas vacías de Coca Cola abundan en las carreteras, en las calles y en los prados. Hasta el punto de estar casi mimetizados con el entorno, como una especie más, invasora del medio ambiente..

En nuestro paseo nos metimos por unos campos de maíz y durante unos minutos nos perdimos en sus infinitos surcos. Pero si eso no era lo suficientemente emocionante, una buena tormenta nos agarró. Cruzamos un río descalzos, minutos antes de que su caudal creciese todavía más y cuando ya no podíamos estar más mojados, decidimos relajar el paso. Para qué apurar, si ya estábamos predestinados a un catarro inminente. Mi lentilla derecha se había roto y en esa borrosa visión (entre lluvia y ceguera) zasca! el cerdo más voluminoso que jamás he visto cruzó corriendo el camino, seguido de un séquito de gallinas.
Campos de maíz que nos encontramos en nuestro paseo
Esa noche, después de cenar, nos dieron a los que no parábamos de estornudar, una infusión de plantas varias. La cocina, ubicada en una pequeña cabaña de adobe se convierte en noches de lluvia como aquella en el centro de reunión antes de dormir. Nos quedamos Doña Flor, que al poco se quedó dormida cual bebé, dos de sus hijas y yo platicando sobre costumbres de Honduras y de España, de aquí y de allí... Fue un rato bien bonito y agradable en el que me sentí muy cómoda, como si las conociera desde hace tiempo.

En resumen, fueron muchas las situaciones interesantes que se dieron esos dos días en la comunidad. No es lo mismo oír hablar de los problemas y beneficios que tiene vivir en un lugar así que conocerla de primera mano. Algunas de las cosas que me quedaron marcadas fueron:

 • Que la gente está bastante unida, al menos en Azacualpa así se percibía. Entre vecinos se ayudan si lo necesitan y toda la comunidad se conoce. Por ejemplo, si alguien necesita jalón (sitio en el carro, bien sea en los asientos o dentro de la paila=especie de remolque) no dudan en ofrecerlo.
 • En las comunidades se percibe más pobreza y más dificultad para crecer económicamente. Muchas familias tienen su casita de adobe, construida por ellos mismos con muchísimo esfuerzo y apenas tienen dinero para comer y poder comprar agua para asearse y cocinar. Otras, como la familia que nos dió cobijo esos días, han aprendido a organizarse y sacar mejor provecho de sus recursos, a veces apoyados por proyectos de agricultura y soberanía alimentaria. Es bien complicado, como dice la gente aquí.

Casa de adobe realizada por un hombre de la comunidad dónde vive con sus dos hijos pequeños

Mi experiencia ha sido realmente positiva, aprendiendo mucho de ellas y con ellas; y me refiero a estas mujeres porque en esta familia han sido para mi un ejemplo claro de fuerza, trabajo y valentía. Mujeres que comenzando con bien poco han conseguido vivir  de lo que cosechan y han luchado mucho, como contaban aquella noche en la cocina para que en su casa no  falte ni la educación ni una alimentación básica.